Specialios paskirties priemonės sintezėms

Specialios paskirties priemonės sintezėms

Mažėjantis

1-25 of 3935

Puslapis:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 1. N-BOC-2-BROMO-3-METHYLANILINE, 97%

  65,90 €

  772720-1G

  N-BOC-2-BROMO-3-METHYLANILINE, 97%

 2. DIETHYL 1,2-BUTADIENE-3,4-DICARBOXYLATE

  89,40 €

  772267-500MG

  DIETHYL 1,2-BUTADIENE-3,4-DICARBOXYLATE

 3. N,N'-Dimetil-1,2-fenilenediaminas, 97%,

  67,90 €

  748722-1G

  N,N'-Dimetil-1,2-fenilenediaminas, 97%,

 4. 1,6,7,8-Tetrahidrociklopenta[g]indolas, 97%,

  99,90 €

  738220-1G

  1,6,7,8-Tetrahidrociklopenta[g]indolas, 97%,

 5. (1R,2R)-trans-2-(1-Piperidinil)cikloheksilaminas, >=97.0% (GC),

  295,60 €

  728101-500MG

  (1R,2R)-trans-2-(1-Piperidinil)cikloheksilaminas, >=97.0% (GC),

 6. 5-Brom-5'-(perfluorheksil)-2,2'-Bitiofenas, 97%,

  66,50 €

  762717-250MG

  5-Brom-5'-(perfluorheksil)-2,2'-Bitiofenas, 97%,

 7. Bis(biciklo[2.2.1]-2-heptil)chlorboranas

  165,60 €

  771880-5G

  Bis(biciklo[2.2.1]-2-heptil)chlorboranas

 8. 7-jodindolas, 97%,

  115,50 €

  687766-1G

  7-jodindolas, 97%,

 9. 3-bifenilasmagnio bromidas, 0.5 M THF,

  227,10 €

  687898-50ML

  3-bifenilasmagnio bromidas, 0.5 M THF,

 10. 4-(Trifluormetoksi)fenilmagnio bromido tirpalas, 0.5 M THF,

  212,80 €

  687901-50ML

  4-(Trifluormetoksi)fenilmagnio bromido tirpalas, 0.5 M THF,

 11. (1R,2R)-(-)-N-p-Tosil-1,2-cikloheksandiaminas, 97%,

  48,80 €

  677302-1G

  (1R,2R)-(-)-N-p-Tosil-1,2-cikloheksandiaminas, 97%,

 12. 4-fenilpiridin-2-karbonitrilas, 97%,

  217,00 €

  686735-5G

  4-fenilpiridin-2-karbonitrilas, 97%,

 13. 3-(Trifluormetil)fenetilo bromidas, 95%,

  43,00 €

  692042-1G

  3-(Trifluormetil)fenetilo bromidas, 95%,

 14. (R)-alfa,alfa-Bis[3,5-bis(trifluormetil)fenil]-2-pirolidinmetanolis, >=99.0%,

  114,10 €

  671746-1G

  (R)-alfa,alfa-Bis[3,5-bis(trifluormetil)fenil]-2-pirolidinmetanolis, >=99.0%,

 15. 3-hidroksi-2-jod-4-metoksibenzaldehidas, 97%,

  95,70 €

  680907-5G

  3-hidroksi-2-jod-4-metoksibenzaldehidas, 97%,

 16. (S)-alfa,alfa-Bis(3,5-dimetilfenil)-2-pirolidinmetanolio trimetilsililo eterio hidrochloridas, 97%,

  100,50 €

  671428-500MG

  (S)-alfa,alfa-Bis(3,5-dimetilfenil)-2-pirolidinmetanolio trimetilsililo eterio hidrochloridas, 97%,

 17. ETHYL 9-(2-TETRAHYDROPYRANYLOXY)-2-NONEN

  180,60 €

  694444-250MG

  ETHYL 9-(2-TETRAHYDROPYRANYLOXY)-2-NONEN

 18. 10-(2-Tetrahidropiraniloksi)-8-dekinoinė rūgštis, 85%,

  180,60 €

  694452-250MG

  10-(2-Tetrahidropiraniloksi)-8-dekinoinė rūgštis, 85%,

 19. 2-(7-(2-TETRAHYDROPYRANYLOXY)HEPTYLOXY)

  177,20 €

  694479-250MG

  2-(7-(2-TETRAHYDROPYRANYLOXY)HEPTYLOXY)

 20. 4-Nitroindol-3-karboksaldehidas, 97%,

  78,00 €

  691534-1G

  4-Nitroindol-3-karboksaldehidas, 97%,

 21. N-[alfa-(4-metilfenil)sulfonil)benzil]difenilfosfinic amidas, 95%,

  72,90 €

  691542-1G

  N-[alfa-(4-metilfenil)sulfonil)benzil]difenilfosfinic amidas, 95%,

 22. 7-azaindolo N-oksidas 3-chlorbenzoatas, 95%,

  75,00 €

  693588-1G

  7-azaindolo N-oksidas 3-chlorbenzoatas, 95%,

 23. 3,7,11,18,22,26-Heksaazatriciklo[26.2.2.213,16]tetratriakonta-13,15,28,30,31,33-heksaenas, chemiškai švarus, >=99.0% (HPLC),

  74,20 €

  79602-500MG

  3,7,11,18,22,26-Heksaazatriciklo[26.2.2.213,16]tetratriakonta-13,15,28,30,31,33-heksaenas, chemiškai švarus, >=99.0% (HPLC),

 24. 3-Metil-2-buten-2-ilboro rūgšties pinakolio esteris, 95%,

  147,20 €

  688290-1G

  3-Metil-2-buten-2-ilboro rūgšties pinakolio esteris, 95%,

 25. 4-brombutilboro rūgštis, >=95%,

  90,20 €

  691607-1G

  4-brombutilboro rūgštis, >=95%,

Mažėjantis

1-25 of 3935

Puslapis:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10