D.U.K. apie reagentus

   

  Klausimas Atsakymas
  Kas yra CAS? Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba (angl. Chemical Abstracts Servise - CAS) - Amerikos chemikų draugijos padalinys, tai pasaulinė institucija renkanti informaciją apie chemines medžiagas.Tai vienintelė organizacija, kuri randa, renka ir tvarko visą viešai atskleistą informaciją apie cheminę medžiagą. 
  Kas yra CAS registro numeris? Dažnai nurodoma kaip CAS RNS arba CAS numeris. Tai cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (angl. Chemical Abstracts Service) suteiktas medžiagos registracijos numeris. Tarptautinės organizacijos ir kai kurios valstybės šį numerį naudoja kaip tarptautinį cheminės medžiagos kodą.
  Kas yra saugos duomenų lapai (SDL)? Saugos duomenų lapai (angl. Material Safety Data Sheet - MSDS) - svarbi informacijos apie cheminių medžiagų keliamą pavojų ir rekomenduojamą saugą perdavimo tiekimo grandinėje priemonė, sudaranti galimybę naudotojams imtis būtinų su darbuotojų sauga, sveikatos apsauga bei aplinkos apsauga susijusių priemonių.  
  Kas yra prekės analizės sertifikatas (angl. Certificate of Analysis)? Tai dokumentas, paruoštas kokybės užtikrinimo padalinio darbuotojų ir patvirtinantis, kad reglamentuotas gaminys atitinka savo produkto specifikaciją.
  Prie kokios temperatūros reikia laikyti chemines medžiagas? Dažniausiai cheminės medžiagos laikomi prie kambario temperatūros, nebet kitaip nurodyta ant produkto etiketės, prekės analizės sertifikate, produkto specifikacijoje.
  Ar cheminės medžiagos perfasuojamos į mažesnius kiekius? Mes tiekiame tokias cheminių medžiagų pakuotes, kokias siūlo mūsų atstovaujami gamintojai ir neperfasuojamos į mažesnias pakuotes, kad produktas nebūtų užterštas ir neprarastų savo savybių.
  Kodėl gautą produktą siūloma laikyti šaldytuve/šaldiklyje, kai jis buvo pristatytas kambario temperatūroje? Ar jis dar tinkamas naudojimui? Cheminės medžiagos, kurias rekomeduojama laikyti ilgesnį laiką šaldytuve/šaldiklyje gali būti siunčiamos ir kambario temperatūroje, jeigu žinoma, kad trumpalaikis temperatūrų pasikeitimas (8-10 dienos) nepakeis medžiagos savybių. Jeigu temperatūrų pasikeitimas keičia medžiagos savybes, jos transportuojamos su ledu.
  Ar galiu gauti cheminės medžiagos pavyzdį? Paprastai ne, nebent cheminių medžiagų gamintojas gali tai pasiūlyti. Pavyzdžiai gali būti mokami arba ne. Dėl tikslenės informacijos kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką.

   

   


   

  D.U.K. apie laboratorinius reikmenis

   

  Klausimas Atsakymas
  Ką nurodo NS šlifinės movos dydis ant stiklinių indų? Standartiškai šlifinės movos dydis žymimas AA/BB, kur AA - išorinis movos diametras ties plačiąja dalimi mm, o BB - stiklinės movos ilgis mm. Europoje standartinės ISO jungtys yra 10/19, 14/23, 19/26, 24/29 ir 29/32.
  Kuo skiriasi Luer Lock ir Luer Slip švirkštų antgaliai? Luer Lock antgalis turi papildomą sraigtą prilaikyti adatai, kada Luer Slip antgalis adatą prilaiko tik trinties pagalba.
  Kokias pirštines man geriausa naudoti dirbant su agresyviomis cheminėmis priemonėmis? Priklausomai nuo naudojamų medžiagų yra sudaryta pirštinių atsparumo lentelė cheminėms medžiagoms. Ją galite rasti čia: http://eetd-safety.lbl.gov/sites/all/files/VWR%20Chemical%20Resistance%20Gloves%20Chart.pdf
  Kokius plastikinius indus geriausia naudoti dirbant su agresyviomis cheminėmis medžiagomis? Priklausomai nuo naudojamų medžiagų yra sudaryta plastikų atsparumo lentelė cheminėms medžiagoms. Ją galite rasti čia: https://www.buerkle.de/media/files/Downloads/Chemical_resistance_EN_2015.pdf
  Kokie būtų geriausi chromatografiniai indeliai mano naudojamam instrumentui? Priklausomai nuo automatinio dozatoriaus, naudojamo instrumente yra sudaryta chromatografinių buteliukų tinkamumo lentelė. Ją rasite čia: http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Sigma/General_Information/vials_brochure.pdf
  Kokia būtų tinkamiausia septa tarpinė? Septa tarpinės yra gaminamos iš įvairių medžiagų, dydžių, spalvų. Geriausia variantą savo tyrimams galite rasti 6 puslapyje čia: http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Sigma/General_Information/vials_brochure.pdf
  Kas yra sterilizavimas gama spinduliais? Gama spinduliais yra sterilizuojami jau supakuoti produktai. Pakuotės yra paveikiamos elektromagnetine spinduliuote, kuri sunaikina pakuotėje esančias bakterijas ir parazitus. Tai yra ne cheminis, nepaliekantis radiacijos sterilizavimo metodas.
  Kuo skiriasi sodos kalkių stiklas nuo borosilikatinio stiklo? Sodos kalkių stiklas yra gaminamas iš silicio dioksido, natrio šarmo arba karbonato ir kalkių. Toks stiklas yra pigus, lengvai pagaminamas, tinka rutininams tyrimams kada tyrimai atliekami ne aukštose temperatūrose ir kada nėra didelių temperatūros svyravimų. Borolikatinis stiklas yra gaminamas iš silicio dioksido ir boro junginių. Šis stiklas pasižymi ypač mažu terminiu plėtimusi, taigi yra atsparus terminiam šokui. Tačiau šis stiklas yra brangesnis, sudėtingiau pagaminamas. Tokio stiklo gaminiai tinka preciziniams tyrimams, dirbant agresyviomis sąlygomis.
  Kokia būtų tinkamiausia membrana filtruoti mėginius chromatografijai? Priklausomai nuo naudojamos mobilios fazės ir mėginio tirpiklio, yra sudaryta membranų tinkamumo lentelė: http://frisenette.dk/media/upload/file/Kompatibilitetstabel.pdf
  Ar tiekiami pavyzdžiai? Paprastai ne, tačiau turime nemažai reikmenų pavyzdžių sandėlyje. Dėl tikslenės informacijos kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką.
  Ar turite sandėlyje reikmenų? Nemažą dalį rutininių reikmenų sandėliuojame, tačiau dėl didelės reikmenų pasiūlos, dėl sandėliuojamų prekių teiraukitės į Jus aptarnaujantį vadybininką.