Pirkimo sąlygos

  Pirkimo sąlygos (neturintiems Tiekimo sutarties su UAB „LABOCHEMA LT“)

  1. Bendros sąlygos.
  1.1. Šios Taisyklės galioja visiems užsakymams iš UAB „LABOCHEMA LT“. Klientu šiose Taisyklėse vadinamas asmuo, kuris per UAB „LABOCHEMA LT“ el. parduotuvę pateikia užklausą dėl Prekių užsakymo UAB „LABOCHEMA LT“ ir atlieka arba neatlieka tolesnius šiose Taisyklėse aprašytus pirkimo veiksmus. Klientas, pateikdamas užklausą dėl prekių užsakymo patvirtina sutinkantis su Taisyklėmis.
  1.2. Įmonėms, sudariusiems su UAB „LABOCHEMA LT“ rašytines tiekimo sutartis, šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek atitinkamų santykių nereglamentuoja pasirašytos sutartys.
  1.3. Dėl specifinio prekių pobūdžio UAB „LABOCHEMA LT“ svetainėje nurodytos prekės nėra parduodamos fiziniams asmenims asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Pateikdamas užklausą, Klientas patvirtina, jog prekes jis ketina pirkti išimtinai su verslu ar profesija susijusiu tikslu, o ne savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. UAB „LABOCHEMA LT“ pasilieka teisę neatsakyti į užklausą, neteikti pasiūlymo ar/ir netiekti prekių tais atvejais, jei paaiškėtų, jog pastarasis Kliento pareiškimas neatitinka tikrovės.
  1.4. Cheminių medžiagų prekės parduodamos griežtai pagal jų įsigijimą reglamentuojančius LR teisės aktus.
  1.5. Dėl specifinio prekių pobūdžio ir UAB „LABOCHEMA LT“ parduodamų prekių atstovavimo teisių svetainėje nurodytos prekės nėra parduodamos už LR teritorijos ribų. Klientas užtikrina, kad prekės nebūtų išvežamos iš LR teritorijos.
  2. Užsakymas.
  2.1. Užklausa pirkimui pateikiama užpildant ir išsiunčiant formą UAB „LABOCHEMA LT“ el. parduotuvėje. Užklausoje Klientas be kita ko pateikia specialius reikalavimus bei pageidavimus dėl prekių ar jų pristatymo.
  2.2. Užklausos pateikimas yra informacinio pobūdžio, t. y. neįpareigoja Kliento pirkti užklausoje nurodytas prekes, o taip pat neįpareigoja UAB „LABOCHEMA LT“ parduoti užklausoje nurodytas prekes.
  2.3. Pateikus užklausą, UAB „LABOCHEMA LT“ per protingą terminą pateikia atsakymą bei konkretų pasiūlymą prekių tiekimui.
  2.4. Klientas privalo patvirtinti arba atsisakyti pasiūlymo per jame nurodytą terminą. Klientui per pasiūlyme nurodytą terminą neinformavus UAB „LABOCHEMA LT“ apie pasiūlymo patvirtinimą laikoma, kad pasiūlymas atmestas.
  2.5. Klientui patvirtinus pasiūlymą, UAB „LABOCHEMA LT“ pateikia avansinę sąskaitą. Apmokėjus šią sąskaitą pradedamas vykdyti Kliento užsakymas. Organizacijoms sudariusioms su UAB „LABOCHEMA LT“ rašytines tiekimo sutartis taikomos tose sutartyse apibūdintos užsakymo ir apmokėjimo sąlygos.
  3. Minimalus užsakymas.
  3.1. Užsakymams iki 100,00 EUR be PVM UAB „LABOCHEMA LT“ pasilieka sau teisę taikyti 25,00 EUR be PVM užsakymo parengimo mokestį.
  4. Užsakymų atšaukimas ir prekių grąžinimas.
  4.1. Atšaukus užsakymą prieš pristatymą Klientas privalo atlyginti visus dėl pradėto užsakymo vykdymo susijusius nuostolius.
  4.2. Prekės be defektų gali būti grąžinamos tik su UAB „LABOCHEMA LT“ sutikimu. UAB „LABOCHEMA LT“ sutikus priimti prekes, Klientas apmoka transportavimo išlaidas iki UAB „LABOCHEMA LT“ nurodyto adreso.
  4.3. Grąžinimai gali būti tik originalioje produkto nepažeistoje pakuotėje.
  4.4. Prekės, pagamintos ar/ir supakuotos pagal specialius Kliento poreikius negrąžinamos.
  5. Prekių pristatymas
  5.1. UAB „LABOCHEMA LT“ pasiūlymuose ar užsakymo patvirtinimuose nurodytos pristatymo datos yra informacinio pobūdžio.
  5.2. Klientui yra žinoma ir, pateikdamas užklausą bei tvirtindamas užsakymą jis sutinka, kad tais atvejais, kai Prekių pristatymas vėluoja arba jų pristatymas tampa labiau sudėtingas dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių dėl kurių yra kaltas Klientas, Prekių gamintojas ar UAB „LABOCHEMA LT“ tiekėjas, pristatymo laikas bus atidėtas atitinkamai arba UAB „LABOCHEMA LT“ atšauks užsakymą.
  5.3. Atsižvelgiant į labai platų tiekėjų prekių asortimentą, UAB „LABOCHEMA LT“ neatsako už tų prekių patiekimą, kurių gamyba arba tiekimas buvo sustabdyti konkretaus pasiūlymo galiojimo metu.
  5.4. Jeigu klientui atsiųstame užsakymo patvirtinime nurodytas neteisingas pristatymo adresas klientas turi nedelsiant pranešti apie klaidą ir nusiųsti teisingo pristatymo adreso informaciją el. paštu. Jeigu klientas to nepadarė UAB „LABOCHEMA LT“ pasilieka teisę taikyti transportavimo mokestį už pristatymo adreso keitimą.
  6. Pakavimas
  6.1. Prekės yra pateikiamos su gamintojo pakuote išskyrus tuos atvejus, kai UAB „LABOCHEMA LT“ dėl užsakymo pobūdžio turi atidaryti gamintojo pakuotę ir pateikti Klientui reikiamą prekių skaičių iš pakuotės. Kitos pakavimo medžiagos panaudojamos UAB „LABOCHEMA LT“ nuožiūra. Kliento specialūs pageidavimai dėl pakuotės yra apmokestinami papildomai.
  7. Pretenzijos ir garantijos
  7.1. Prekių kokybę ir kiekybę Klientas patvirtina savo parašu priimdamas prekes ant krovinį lydinčiojo dokumento.
  7.2. Jeigu Klientas priimdamas prekes nustato Prekių kiekio trūkumą, UAB „LABOCHEMA LT“ (Klientui pasirinkimu) turi teisę patiekti Klientui dar vieną siuntą su trūkstamų prekių kiekiu arba inicijuoti kreditinės sąskaitos parengimą.
  7.3. Jeigu Klientas priimdamas prekes nustato, kad neatitinka Prekių asortimentas ar Prekės yra netinkamos kokybės, UAB „LABOCHEMA LT“ turi teisę (Kliento pasirinkimu) pakeisti šias Prekes tinkamomis arba padengti kainų skirtumą. Jeigu paaiškėja, kad pakeistos prekės taip pat yra su trūkumais, UAB „LABOCHEMA LT“ suteikia teisę Klientui atsisakyti užsakymo arba gauti nuolaidą.
  7.4. Įrangai yra pateikiamos atskiros garantijos kortelės, kuriose yra išvardintos garantijos sąlygos.
  7.5. Nustačius Prekių kokybės, kiekio ar asortimento trūkumus ir Klientui pateikus tai patvirtinančius įrodymus, Prekės gali būti grąžinamos tik iš anksto suderinus su UAB „LABOCHEMA LT“ apie grąžinimą.
  8. Mokėjimo sąlygos
  8.1. Apmokėjimas už prekes turi būti atliekamas išankstinėje sąskaitoje nurodytais terminais.
  8.2. Jeigu Klientui taikomas atidėtas mokėjimas ir jos vėluoja apmokėti, UAB „LABOCHEMA LT“ pasilieka teisę skaičiuoti 0.05% delspinigius už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną.
  8.3. Apmokėjimas banko pavedimu yra užskaitomas tik tada, kai pinigai patenka į UAB „LABOCHEMA LT“ sąskaitą.